Xét tuyển viên chức năm 2021 (đợt 02) của Trung tâm Phát triển Du lịch

Căn cứ Kế hoạch số 204/KH-TTPTDL ngày 26 tháng 5 năm 2021 của Trung tâm Phát triển Du lịch thành phố Cần Thơ về việc xét tuyển viên chức năm 2021 (đợt 02) của Trung tâm Phát triển Du lịch.

Trung tâm Phát triển Du lịch thành phố Cần Thơ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 (đợt 02) như sau:

 1. Số lượng và nhu cầu cần tuyển:

- Số lượng tuyển dụng: 01.

- Vị trí việc làm: Chuyên viên phụ trách Công nghệ thông tin.

- Chức danh nghề nghiệp: Quản trị viên hệ thống hạng III.

- Ngạch: V11.06.14.

 1. Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức

2.1. Điều kiện chung

 1. a) Người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký dự tuyển viên chức năm 2021:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

 1. b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2.2. Điều kiện cụ thể

- Có bằng tốt nghiệp đại học các ngành đúng hoặc các ngành gần đào tạo về Công nghệ thông tin trở lên (ưu tiên giới tính Nam).

- Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

 1. Hồ sơ và lệ phí xét tuyển

3.1. Hồ sơ dự tuyển

 1. a) Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
 2. b) Bản sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền chứng thực trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
 3. c) Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân và bản sao sổ hộ khẩu thường trú;
 4. d) Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (Bảng điểm gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của chức danh nghề nghiệp dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực hoặc nộp bản sao từ sổ gốc xuất trình kèm bản chính để đối chiếu;

đ) Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đầy đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT, ngày 06/05/2013, của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe;

 1. e) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực hoặc kèm bản chính để đối chiếu;
 2. g) Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác (nếu thuộc đối tượng tiếp nhận vào làm viên chức);

h). 02 ảnh cỡ 4cm x 6cm, kiểu ảnh chứng minh nhân dân, có ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh (thời gian chụp không quá 06 tháng).

3.2. Lệ phí xét tuyển: theo quy định hiện hành.     

 1. Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ

- Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 28 tháng 6 năm 2021 đến ngày 15 tháng 7 năm 2021 hoặc tới khi nhận được hồ sơ (trong giờ làm việc hành chính, từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần).

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức Hành chính – Quản Trị, Trung tâm Phát triển Du lịch TP. Cần Thơ (Địa chỉ: Số 98 Phan Đình Phùng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ; Số điện thoại liên hệ: 02926.252527).

 1. Hình thức và nội dung tuyển dụng

5.1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

5.2. Nội dung xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

 1. a) Vòng 1:

          - Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

          - Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, Hội đồng tuyển dụng phải lập danh sách và thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển ở vòng 2, đồng thời đăng tải trên Cổng thông tin điện tử du lịch thành phố và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Trung tâm.

          - Chậm nhất 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức xét vòng 2.

 1. b) Vòng 2:

          - Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

          - Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định hình thức phỏng vấn tại vòng 2 này phù hợp với tính chất hoạt động nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

          - Thời gian phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

          - Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

 1. Thời gian và địa điểm xét tuyển

- Thời gian xét tuyển: Dự kiến ngày 21/7/2021.

- Địa điểm xét tuyển: Trung tâm Phát triển Du lịch thành phố Cần Thơ.

Thông báo được đăng trên Cổng Thông tin điện tử du lịch TP. Cần Thơ http://tourismcantho.vn và được niêm yết tại bảng thông báo của Trung tâm Phát triển Du lịch TP. Cần Thơ./.

(Thông báo này thay thế Thông báo số 215/TB-TTPTDL ngày 31/5/2021 của Trung tâm Phát triển Du lịch thành phố Cần Thơ về việc xét tuyển viên chức năm 2021 (đợt 02))   

 

Nơi nhận:

- Giám đốc, các PGĐ TTPTDL;

- Cổng TTĐTDL TPCT;

- Hội đồng xét tuyển VC;

- Các thí sinh dự tuyển;

- Lưu: VT, TCHCQT.

 

 

 

GIÁM ĐỐC

             

           

 

 

 

 

Nguyễn Hoàng Ơn

 

 

 


 

Số lượt truy cập

2395520
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
105
5257
21924
2395520