Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-BQLKDLQGMCM ngày 10/6/2022 của Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau về tuyển dụng viên chức năm 2022. Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 cụ thể như sau:

CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG:

*Số lượng cần tuyển dụng là: 03 viên chức, cụ thể như sau:

STT

Vị trí việc làm cần tuyển

Số lượng

Trình độ chuyên môn

Ngoại ngữ

Tin học

Ngạch/CDNN

Mã ngạch/ CDNN

01

Nghiên cứu, phát triển sản phẩm du lịch

01

- Đại học Du lịch;

- Đại học Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành du lịch và lữ hành)

A2 hoặc tương đương

Cơ bản

Chuyên viên

01.003

02

Hướng dẫn viên

01

- Đại học Du lịch;

- Đại học Khoa học Xã hội

A2 hoặc tương đương

Cơ bản

Chuyên viên

01.003

03

Công nghệ thông tin

01

- Đại học Công nghệ thông tin

A2 hoặc tương đương

Đại học

Chuyên viên

V.05.02.07

TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Tiêu chuẩn, điều kiện

Người đăng ký dự tuyển (gọi chung là thí sinh) phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, có đủ điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Điều 22 Luật Viên chức.

Hồ sơđăng ký dự tuyển

- Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (Mẫu 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức).

- Thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển vào vị trí phù hợp với chuyên ngành đào tạo của mình và hoàn toàn chịu trách nhiệm về hồ sơ dự tuyển của mình. Nếu thí sinh khai không đúng sự thật thì Hội đồng tuyển dụng xóa tên khỏi danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả tuyển dụng và không được hoàn lại lệ phí đã nộp dự tuyển.

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Thời gian: Từ ngày thông báo đến hết ngày 03/8/2022.

Địa điểm: Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau. Địa chỉ, ấp Cồn Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

Hình thức: Xét tuyển.

Nội dung xét tuyển: Thực hiện theo 2 vòng.

a) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

b) Vòng 2

- Phỏng vấn để kiểm tra kiến thức, năng lực, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

- Thời gian phỏng vấn 30 phút. (Trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM XÉT TUYỂN

Thời gian

- Vòng 1: Dự kiến từ ngày 04/8/2022 đến này 05/8/2022.

- Vòng 2: Dự kiến từ ngày 25/8/2022 đến ngày 26/8/2022.

Địa điểm: Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau.

Mọi thông tin liên hệ Phòng Hành chính – Quản trị Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau qua số điện thoại: 02903.870.070 hoặc 0916.403.416 (ông Nguyễn Minh Hải) để được hướng dẫn.

Lưu ý: Hồ sơ không trúng tuyển xin miễn trả lại./.


 

Số lượt truy cập

1601589
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
1450
5046
27676
1601589