Các vị trí tuyển dụng:

 • CHUYÊN VIÊN THU MUA 
 • NHÂN VIÊN KẾ TOÁN THUẾ
 • NHÂN VIÊN KẾ TOÁN KHO (VĂN PHÒNG)
 • THỦ KHO CÔNG TRÌNH
 • CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ

Yêu cầu cụ thể từng vị trí:

1. CHUYÊN VIÊN THU MUA 

PHỤ TRÁCH MUA HÀNG MẢNG XÂY DỰNG, ME, ĐIỆN VÀ CÁC VẬT TƯ KHÁC

- Mức lương: KHÔNG GIỚI HẠN (Tùy theo năng lực của ứng viên);

- Mô tả công việc:

Nhận đề xuất mua vật tư được duyệt từ quản lý, cập nhật vào Bảng tổng hợp đề xuất đang thực hiện;Triển khai gửi yêu cầu báo giá cho nhà cung cấp, tìm kiếm nhà cung cấp để mua hàng theo đúng đề xuất (trong nước/ngoài nước);Kiểm tra báo giá nhận được nhà cung cấp/ nhà thầu cho từng yêu cầu báo giá, tổng hợp giá nhà cung cấp/ nhà thầu cho từng đề xuất vật tư. Lập bảng so sánh và ráp giá mua hàng từ các nhà cung cấp/nhà thầu;Đàm phán nhà cung cấp/ nhà thầu, đề xuất nhà cung cấp/nhà thầu tốt nhất đáp ứng được yêu cầu cho nhu cầu theo đề xuất;Soạn thảo đơn đặt hàng/ hợp đồng cho từng nhà cung cấp;Theo dõi tiến độ mua hàng/giao hàng cho phù hợp với tiến độ công trình, Lập bảng theo dõi tiến độ giao hàng cụ thể cho từng đề xuất;Kiểm tra quá trình giao hàng, kiểm tra và lập hồ sơ tạm ứng, thanh toán cho nhà cung cấp/ nhà thầu;Theo dõi, đối chiếu công nợ của từng nhà cung cấp;Thực hiện theo dõi, đánh giá nhà cung cấp/ nhà thầu.

- Yêu cầu:

 • Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành Kế toán, kiểm toán, quản trị kinh doanh, marketing,…
 • Kinh nghiệm: từ 1 – 3 năm ở vị trí tương đương hoặc cao hơn;
 • Ngoại ngữ: Giao tiếp Tiếng Anh cơ bản
 • Tin học: Thành thạo vi tính văn phòng

- Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến Thứ 6 (Thứ 7 làm việc cách tuần)

- Địa điểm làm việc: 1/1 Đường số 5, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP. HCM

2. NHÂN VIÊN KẾ TOÁN THUẾ

- Mức lương: KHÔNG GIỚI HẠN (Tùy theo năng lực của ứng viên);

- Mô tả công việc:

Thực hiện việc lập tờ khai thuế GTGT theo tháng;Thực hiện việc kiểm tra hóa đơn và nhập liệu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo Quý;Theo dõi và cân đối chi phí thuế, giá thành theo từng công trình;Theo dõi tồn kho trên sổ sách phù hợp chi phí;Theo dõi và đối chiếu số liệu ngân hàng;Theo dõi và đối chiếu số liệu công nợ phải thu/ công nợ phải trả;Phối hợp với kế toán trưởng lập quyết toán thuế hàng năm;Lập hồ sơ đăng ký mã số thuế TNCN, lập hồ sơ giảm trừ gia cảnh;Lập tờ khai Quyết toán thuế TNCN;Theo dõi và đối chiếu số liệu, dư nợ vay/ công nợ phải thu/ công nợ phải trả;Kiểm tra nhập liệu, đối chiếu hàng tồn kho; Kiểm tra thực tế vật tư tại các công trình, kho tổng;Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý.

- Yêu cầu:

 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học ngành kế toán;
 • Kinh nghiệm làm việc: 1 - 3 năm ở vị trí tương đương hoặc cao hơn;
 • Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp tốt; Kỹ năng trình bày tốt, Kỹ năng đàm phán, Kỹ năng làm việc độc lập; làm việc nhóm,…;
 • Thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán;
 • Trung thực, cẩn thận, chịu khó;
 • Nhiệt tình, năng động, hòa đồng, đoàn kết.

- Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến Thứ 6 (Thứ 7 làm việc cách tuần)

- Địa điểm làm việc: 1/1 Đường số 5, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP. HCM

3. NHÂN VIÊN KẾ TOÁN KHO (VĂN PHÒNG)

- Mức lương: KHÔNG GIỚI HẠN (Tùy theo năng lực của ứng viên);

- Mô tả công việc:

Thực hiện việc nhập liệu khai thuế GTGT vào phần mềm theo tháng;Nhập liệu vào file theo dõi hàng tháng nội bộ excel;Sắp xếp, phân loại chứng từ hóa đơn Thuế;Thực hiện việc kiểm tra hóa đơn và nhập liệu theo hóa đơn thực tế và bảng kê;Hỗ trợ kiểm tra cân đối tài khoản, in kẹp hồ sơ chứng từ thuế;Kiểm tra nhập liệu, đối chiếu hàng tồn kho hàng tuần hàng tháng định kỳ với Công trình;Kiểm tra nhập liệu, đối chiếu hàng tồn kho hàng tuần hàng tháng định kỳ với kho Chi nhánh;Nhập liệu phát sinh vật tư tại các công trình của BCH công trình;Nhập liệu phát sinh vật tư tại các công trình của bộ phận thu mua;Kiểm tra hoàn thiện các phiếu xuất nhập kho đầy đủ chứng từ thanh toán;Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý.

- Yêu cầu:

 • Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành Kế toán, kinh tế;Kinh nghiệm: từ 1 – 3 năm ở vị trí tương đương hoặc cao hơn;
 • Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp tốt; Kỹ năng trình bày tốt, Kỹ năng đàm phán, Kỹ năng làm việc độc lập; làm việc nhóm,…;
 • Thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán;
 • Nhiệt tình, năng động, hòa đồng, đoàn kết.

- Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến Thứ 6 (Thứ 7 làm việc cách tuần)

- Địa điểm làm việc: 1/1 Đường số 5, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP. HCM

4. THỦ KHO CÔNG TRÌNH

- Mức lương: KHÔNG GIỚI HẠN (Tùy theo năng lực của ứng viên);

- PHỤ CẤP CÔNG TRÌNH TỈNH: 70.000 VNĐ/ NGÀY

- Mô tả công việc:

Thực hiện hoạt động nhập - xuất - tồn kho tại công trình theo quy định;Quản lý phần mềm nhập, xuất kho tại công trình;Báo cáo công việc nhập/ xuất hàng ngày;Mua vật tư, công cụ dụng cụ phát sinh tại công trình;Kiểm kê đột xuất và thường xuyên vật tư, CCDC tại công trình khi có yêu cầu;Sắp xếp, bảo quản, đối chiếu, kiểm kê vật tư, công cụ dụng cụ tại công trình;Chấm công công nhật hằng ngày tại công trình;Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

- Yêu cầu:

 • Trình độ học vấn: Lao động phổ thông/ Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Kế toán/ kiểm toán;Kinh nghiệm làm việc: trên 06 tháng ở vị trí tương đương
 • Tin học: Thành thạo tin học văn phòng: excel, word, biết sử dụng phần mềm kế toán...
 • Tính cách: chăm chỉ, chịu khó, trung thực, cẩn thận
 • Là Nam, có thể đi công tác tại công trình (thời gian từ 1 tuần - 3 tháng)

- Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến Thứ 7 (hoặc chủ nhật nếu có)

- Địa điểm làm việc: Các công trình miền Tây và Đông Nam Bộ

5. CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ

- Mức lương: KHÔNG GIỚI HẠN (Tùy theo năng lực của ứng viên);

- Mô tả công việc:

Phụ trách và chịu trách nhiệm về pháp lý – pháp chế của công ty;Tư vấn, tham mưu cho BGĐ về Luật;Chịu trách nhiệm kiểm tra pháp lý, tính hợp pháp cho tất cả các giao dịch của công ty, đảm bảo mọi thủ tục, qui trình hoạt động của công ty hợp pháp;Xây dựng, kiểm tra và quản lý hệ thống chính sách của công ty;Quản lý các vấn đề về pháp lý với các đối tượng bên ngoài công ty;Soạn thảo hợp đồng, văn bản, hồ sơ giao dịch. Kiểm soát tính pháp lý đối với các văn bản, hợp đồng do công ty ban hành, ký kết;Quản lý các văn bản, hồ sơ pháp lý của công ty theo quy định;Chuẩn bị các hồ sơ pháp lý của công ty – Kiểm tra, chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, các văn bản ban hành, tài liệu giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Luật lao động, cùng các quy định khác của Nhà nước;Nghiên cứu luật, nghị định, thông tư,…có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của công ty;Thường xuyên cập nhật các quy định, bổ sung mới về pháp luật hiện hành;Các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ.

- Yêu cầu kỹ năng:

 • Trung thực, cẩn trọng trong quá trình làm việc;
 • Có tư duy phản biện tốt;
 • Kỹ năng đàm phán, thuyết trình, và thiết lập các mối quan hệ;
 • Giọng nói dứt khoát, rõ ràng, có sức thuyết phục;
 • Khả năng phân tích, đánh giá thông tin nhanh nhạy;
 • Khả năng làm việc độc lập và phối hợp làm việc nhóm;
 • Có thể đi công tác;
 • Khả năng thích ứng nhanh, chịu được áp lực công việc cao.

- Yêu cầu kinh nghiệm: 

 • Từ 3 năm trở lên ở vị trí tương đương (có kinh nghiệm làm việc tại vị trí chuyên viên tư vấn pháp luật, tài chính cho các doanh nghiệp);
 • Có chứng chỉ hành nghề Luật sư.

- Yêu cầu trình độ: 

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật;
 • Chuyên môn pháp lý cao trong lĩnh vực Môi trường, xử lý nước thải/nước cấp;
 • Khả năng giao tiếp tốt Tiếng Anh là một lợi thế;
 • Thành thạo tin học văn phòng & các phần mềm ứng dụng.

- Thời gian làm việc: 8g00 – 17g15 (Từ Thứ 2 đến Thứ 7)

- Địa điểm làm việc: 1/1 Đường số 5, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP. HCM

*** QUYỀN LỢI KHI ĐƯỢC LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY VĂN LANG:

- Được giao kết hợp đồng lao động sau khi kết thúc thời gian thử việc theo quy định của pháp Luật;

- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp Luật (Công ty không nợ tiền BHXH);

- Được tham gia Bảo hiểm tai nạn 24/24 (đối với toàn thể CB-CNV);

- Được tham gia Bảo hiểm bảo vệ sức khỏe (đối với cấp quản lý hoặc/và CB-CNV làm việc từ đủ 03 năm tại công ty, công ty đại diện mua bảo hiểm sức khỏe cho người thân của nhân viên,...);

- Được ứng lương vào giữa tháng và chi trả lương vào ngày cuối tháng;

- Được Thưởng lương tháng 13; Thưởng giới thiệu nhân sự; Thưởng giới thiệu dự án; Thưởng giới thiệu nhà cung cấp/ nhà thầu phụ;

- Được xem xét điều chỉnh lương định kỳ hằng năm;

- Được nghỉ lễ, nghỉ tết theo quy định của Luật;

- Được thưởng vào các ngày nghỉ Lễ trong năm;

- Được tặng quà sinh nhật hàng năm cho CB-CNV; Tặng quà cho nhân viên nữ nhân dịp các ngày lễ 8/3, 20/10;

- Được tặng quà cho con của CB-CNV nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi, Tết trung thu;

- Được cung cấp bữa cơm trưa miễn phí (đối với CB-CNV làm việc tại văn phòng và Kho xưởng);

- Được cung cấp lương thực, thực phẩm định kỳ hằng tháng (đối với CB-CNV làm việc tại công trình)

- Được công ty quan tâm và thực hiện các chế độ thăm hỏi: hiếu sự, hỷ sự, ốm đau, thai sản,… đối với CB-CNV và người thân của CB-CNV theo chính sách phúc lợi và công đoàn của Công ty;

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến cao;

- Được tham gia các chương trình huấn luyện, đào tạo, Teambuiding, Thanks Party;

- Được tham gia các chương trình thiện nguyện của công ty

- Được tham gia khám sức khỏe định kỳ hằng năm;

- Được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, các trang thiết bị, dụng cụ để thực hiện công việc;

- Được trang bị thư viện Sách để CB-CNV trau dồi kiến thức và kỹ năng sống;

- Được trang bị đầy đủ các phương tiện xe ô tô và các phụ kiện kèm theo như: chăn mền, nước suối, khăn lạnh, nón, khẩu trang, cồn sát khuẩn trên tất cả các xe để đưa đón CB-CNV đi công tác;

- Được cấp phát đầy đủ đồng phục, áo mưa, áo khoác cho CB-CNV hằng năm;

- Được tập Gym miễn phí tại văn phòng; 

- Được giữ xe và bảo quản xe an toàn tại nhà xe của công ty.

- Phụ cấp công tác tỉnh: 70.000 đồng/ ngày (Đối với các vị trí: Nhân viên cơ khí, nhân viên cơ điện, nhân viên bảo trì – bảo hành, thủ kho công trình)

*** CÁCH THỨC NỘP CV/HỒ SƠ:

Cách 1: Đăng ký tại văn phòng khoa của Trường

Cách 2: Nộp hồ sơ ứng tuyển trực tiếp tại văn phòng Công ty Văn Lang

                Địa chỉ: 1/1 Đường số 5, Phường 7, Quận Gò Vấp, HCM

Cách 3: Gửi CV ứng tuyển về email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ: Phòng Hành chính Nhân sự - Công ty Môi trường Văn Lang.

Ms. Trang: 0915 343 247/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc Ms. Phụng: 0911 269 057/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

QT-Group Recruitment Internship

Facebook: https://www.facebook.com/globalQTgroup

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/qt-group

Website: https://qt-globalgroup.com | https://qntdata.com

 

About QT-Group: 

#1 Financial Capital Services: 

The global qT-group now has 1 company in Canada, 2 companies in the US and 10+ companies with many offices globally. The group's principal activities are in artificial intelligence and financial investment - applied in many fields, in particular hospitality management and finance for the past three years.

Currently, the group is in the preparation stage to open more companies in North America because of different laws in each state, especially the interests of corporate investment. Our group is also expanding and establishing companies in many regions of the world: Northern Europe, Japan, The United Kingdom, Australia, Germany and Singapore.

Each company of qT-group outside Vietnam is calling their regional capital and outsourcing on qT-Vietnam to develop and refine its core products to suit each region. In the past three years the companies in Canada have done so.

With strong world-leading experience from our founders on artificial intelligent applications, financial managing of 150 million usd investment in Vietnam (2009-2014) and joining 40 billion usd investment management group in Canada (2017-2018), each company outside Vietnam this year is expected to call for investment of 100 million usd.

About QT-DATA VN:

Be a company owned by the global qT-group.

QT-DATA VN specialises in capitalising enterprise data by combining state-of-the-art ML/AI algorithms, blockchains/ distributed ledger technology and software solutions. Our goal is a long-term commitment with premier professional services to provide a comprehensive data-driven solution for business.

General Information about the Internship program: 

General requirements: 

 •  Honest, meticulous, progressive, creative in work
 •  Fully equipped to work online (computer, webcam, microphone, ...)

Candidate benefits: 

 •  Friendly, dynamic and creative working environment
 •  Issue a certificate after finishing the internship program. 
 •  Chance to become an official staff

Working form:

 •  Duration: Minimum 10 weeks
 •  Start date: Depend on applicants .
 •  Remote 100%

Work time:

 •  If you live in VietNam: Monday - Friday: Morning: 7:30 Am - 11:30 Am| Afternoon:13:00 Pm  – 17:00 Pm and Saturday  Morning: 7:30 am - 11:30 am
 •  Foreign:  Minimum of 4h/days. Works remotely from anywhere. (If you want to work less than the minimum hours, please inform us in advance)

Benefit:

 •  Issued a certificate
 •  Cultivate experience, skills, knowledge in the field and professional skills
 •  Opportunity to communicate with senior leaders in big companies around the world 
 •  Received incentive if show good performance.
 •  Chance to be official staff, working in the north american and us. 

Apply at: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScE3uF1LaoEU-4iV_NH4AaCb7U8_yKgZA5u5n2GASSc72as2w/viewform 

We are opening some internship jobs for students: 

Technology Internship

 Job description :

 •  Develop a Platform as a Service AI for fields like E Commerce, Human Capital, Financial Capital, Payment, Trading, Real Estate,...
 •  Find and research to reuse available APIs from open source tools to build applications as web services and will be hosted on the server.
 •  Find and research available open source tools, configure tools to integrate into large company tools.
 •  Manage and maintain the server, design the server operation process, plan the use and backup plans of the Ubuntu server.
 •  Maintain and develop the code of a corporate electronic currency unit.

 Job requirement :

 •  Qualification: 2rd-year students to bachelors graduated from universities in related fields such as information technology, maths-informatics...
 •  Have basic knowledge of programming languages, especially Python, know how to use Ubuntu operating system, have in-depth knowledge of the entire web app development process (design, development, deployment)
 •  Good logical and algorithmic thinking, analytical and time management skills
 •  Proactive in work, sense of responsibility, teamwork spirit, capable of researching new jobs, implementing requests from superiors

- Business Development Internship 

 Job description :

 •  Participate in business strategy planning with foreign partners focusing on North America
 •  Propose solutions to improve work-related problems, flexibly change business models
 •  Organising periodic business reporting meetings and follow-up business plans
 •  Perform other duties as requested by superiors

 Job requirement :

 •  Qualification: 2rd-year students to bachelors graduated from university/college majoring in finance, economics, business administration,...
 •  Able to work under with a positive and proactive working attitude.

And some other positions: 

- Administrative and Human Internship

 •  Administrative work of the company, 
 •  Participating in the recruitment process 
 •  Human resource projects for the company

- Legal Internship

 •  Vietnamese law
 •  Corporate law in the US and Canada, 
 •  Investment trust

- Communication Internship

 •  Manage and develop the company's communication channels: Facebook, linkedin, twitter.
 •  Participating in projects related to the field

Mesa Group

Tầm nhìn Là một công ty đứng đầu ở Đông Nam Á về sản phẩm và dịch vụ chất lượng

Sứ mệnh

 • Mang sản phẩm, dịch vụ tuyệt hảo và đáng giá đến với Khách hàng.
 • Cung cấp các mạng lưới, hạ tầng cơ sở và thông tin phù hợp đến với các Đối tác để đạt được mục tiêu chung.
 • Tạo một môi trường giúp Nhân viên làm việc tốt nhất. đồng thời thu hút và gìn giữ nhân tài.
 • Cải tiến không ngừng Mô hình kinh doanh để duy trì vị thế cạnh tranh.
 • Trách nhiệm xã hội, giúp ích con người và cộng đồng.

Mạng lưới

Mesa phân phối với hệ thống phân phối lớn nhất với 22 chi nhánh trải dài trên 19 tỉnh thành khu vực Miền Nam.

 

Văn phòng đại diện khu vực MeKong: K7, K8, Số 166 đường CMT8, P. Bùi Hữu Nghĩa, Q. Bình Thủy,Tp Cần Thơ

Liên hệ bộ phận tuyển dụng: Ms Diệu 0768 79  3377 hoặc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

VP đại diện Mesa Phân phối : Lô III, Số 23B, Đường 19/5A, KCN Tân Bình, P Tây Thạnh, Q Tân Phú, HCMc

 

Các vị trí thường xuyên tuyển dụng:

 1. “Giám sát bán hàng”

Mô tả công việc:

 • Đào tạo, huấn luyện đội ngũ nhân viên bán hàng, nhân viên bày biện
 • Quản lý và kiểm soát nhân viên thực hiện bao trùm và phát triển thị trường
 • Xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu và triển khai, giám sát nhân viên thực hiện
 • Xây dựng và duy trì tốt mối quan hệ với khách hàng

 

Yêu cầu kinh nghiệm và kỹ năng cần thiết:

 • Tốt nghiệp Đại học chính quy loại Khá/ Giỏi chuyên ngành Quản trị Kinh Doanh, Marketing, Tài chính
 • Có kinh nghiệm lĩnh vực phân phối bán lẻ.
 • Tiếng Anh cơ bản
 • Thành thạo vi tính văn phòng
 • Yêu thích công việc thị trường
 • Kỹ năng đàm phán, thuyết phục tốt
 • Giao tiếp tốt và tự tin
 • Kỹ năng trình bày văn bản, kỹ năng viết tốt
 • Khả năng làm việc tập thể và giải quyết vấn đề
 • Có khả năng di chuyển và làm việc tại các Tỉnh
 1. Nhân viên kinh doanh”

Mô tả công việc:

 • Thực hiện bao trùm và phục vụ tốt khách hàng theo danh sách khách hàng và lộ trình được phân công.
 • Đảm bảo đơn đặt hàng chính xác nhằm giúp cho bộ phận giao hàng thực hiện giao hàng kịp thời, đầy đủ.
 • Xây dựng và duy trì tốt mối quan hệ với khách hàng nhằm đạt được các chỉ tiêu yếu tố nền tảng và doanh số bán hàng.

 

Yêu cầu kinh nghiệm và kỹ năng cần thiết:

 • Tốt nghiệp 12/12, Đại Học/ Cao Đẳng hoặc tương đương
 • Mới tốt nghiệp ra trường và đã có kinh nghiệm làm thêm
 • Yêu thích công việc thị trường
 • Giao tiếp tốt và tự tin
 • Khả năng giải quyết vấn đề
 • Trách nhiệm và cam kết cao
 • Khả năng di chuyển thị trường
 1. “Chuyên viên nhân sự”

Mô tả công việc:

 • Thực hiện chương trình tuyển dụng nhân sự khu vực
 • Đảm bảo quy trình Tuyển dụng, Huấn luyện, đánh giá và thăng tiến nhân viên.
 • Giải quyết thủ tục và chế độ nghỉ việc cho nhân viên
 • Kiểm soát hồ sơ và đảm bảo các chế độ lương, thưởng nhân viên chính xác, kịp thời, đầy đủ.

 

Yêu cầu kinh nghiệm và kỹ năng cần thiết:

 • Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Luật/ Quản trị kinh doanh/Quản trị Nhân sự/ Quản trị Nguồn nhân lực.
 • Có kiến thức và khả năng tiếp cận các nguồn tuyển dụng, đăng tuyển
 • Có kiến thức hoặc am hiểu Luật Lao Động
 • Tiếng Anh giao tiếp
 • Kỹ năng vi tính văn phòng
 • Giao tiếp tốt và tự tin
 • Kỹ năng trình bày văn bản, kỹ năng viết tốt
 • Khả năng làm việc tập thể và giải quyết vấn đề
 • Có khả năng di chuyển và công tác Tỉnh

Quyền lợi chung:

 • Môi trường làm việc với quy mô lớn, chuyên nghiệp với hệ thống 22 chi nhánh..
 • Nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp trong môi trường thăng tiến nội bộ
 • Nhân viên được đào tạo và phát triển nghề nghiệp tùy theo năng lực & kinh nghiệm làm việc.
 • Chính sách lương cạnh tranh với đầy đủ các chế độ phúc lợi và chính sách tăng lương hàng năm.

=> Tham gia phỏng vấn trực tiếp tại gian hàng Công Ty TNHH TM và DV Mesa vào Hội chợ việc làm (19/11/2022)

CÔNG TY TNHH MANHOMES - Nhà phân phối chính thức các dự án Vinhomes

Trân trọng thông báo tuyển dụng:

 1. PHÒNG KINH DOANH:
+ Phó Giám Đốc Kinh Doanh: 02 người
+ Trưởng Phòng Kinh Doanh: 02 người
+ Chuyên Viên Tư Vấn Vinhomes: 20 người

 2. PHÒNG MARKETING:
+ Phó Giám Đốc Marketing: 02 người
+ Trưởng Phòng Marketing: 02 người
+ Design Marketing: 06 người
+ Brand Marketing: 06 người
+ Event Marketing: 06 người
+ Video Editor: 02 người

 3. BỘ PHẬN VĂN PHÒNG:
+ Trưởng Phòng Hành Chính: 02 người
+ Trưởng Phòng Nhân Sự: 02 người
+ Chuyên Viên Hành Chính: 06 người
+ Chuyên Viên Nhân Sự: 06 người
+ Kế Toán Thuế: 02 người

 4. BỘ PHẬN THƯ KÝ:
+ Sale Admin (Thư Ký Kinh Doanh): 02 người
+ Thư ký Tổng giám đốc: 02 người

Tham gia phỏng vấn trực tiếp tại gian hàng Công ty TNHH Manhomes vào Hội chợ việc làm (19/11/2022)

Hoặc tham gia phỏng vấn trực tiếp tại gian hàng Mobifone vào Hội chợ việc làm (19/11/2022)

NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (VPBANK)

Chương trình Tuyển dụng: THỰC TẬP SINH 

VPBank - Living Your Career Dream

(Hồ Chí Minh, Cần Thơ)

 

Tự hào là Ngân hàng Tốt nhất về Đào tạo và Phát triển Nhân viên, VPBank tiếp tục khẳng định thế mạnh và chất lượng đào tạo nhân sự thông qua các chương trình Thực tập sinh, bồi dưỡng đội ngũ trẻ tiềm năng trở thành những banker có năng lực tốt, đáp ứng yêu cầu ngành và phát triển sự nghiệp cá nhân vững mạnh.

 

NẾU BẠN LÀ:

 • Sinh viên năm cuối có thể thực tập fulltime 3 tháng trở lên
 • Các ngành Luật, QT Rủi ro, Tài chính Ngân hàng 
 • Mong muốn tìm Nơi trải nghiệm thực tế kiến thức, gặt hái kinh nghiệm liên quan lĩnh vực xử lý nợ pháp lý, từ đó khám phá bản thân, xác định rõ hướng phát triển nghề nghiệp trong tương lai.

CÁCH ỨNG TUYỂN: Gửi CV qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hoặc link: https://tuyendung.vpbank.com.vn/vi/jobs/apply/?id=297059

 

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG TINH GỌN:  Nộp CV qua email 🡪 phỏng vấn qua điện thoại 🡪 phỏng vấn với đơn vị tuyển dụng 🡪 thông báo kết quả 🡪 Onboarding.


THỜI HẠN ỨNG TUYỂN: Đến hết 10/11/2022

THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH TẠI VPBANK, BẠN SẼ:

 • Được trải nghiệm công việc thực tế tại Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam.
 • Được đào tạo bài bản để đáp ứng yêu cầu công việc.
 • Được tiếp xúc với hệ thống vận hành chuyên nghiệp, chuẩn quốc tế.
 • Cơ hội trở thành nhân viên ngân hàng sau khi trải qua kỳ đánh giá thực tập.

LIÊN HỆ VPBANK:

 • 📩 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • 🌐 Website: tuyendung.vpbank.com.vn
 • 🏠 Fanpage: https://www.facebook.com/tuyendung.vpbank.com.vn
 • 🔖 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/vpbank

Quy trình tuyển dụng tại VPBank: Quy trình tuyển dụng dành cho ứng viên


 

Số lượt truy cập

2487956
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
825
8994
825
2487956